دانشگاه زنجان فراخوان تکمیلی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد .

دانشگاه زنجان طبق آیین نامه « ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر » کارشناسی ارشد به شماره ۷۷۹۴۸/ ۲۱ مورخ ۵/۵/۹۳ و اصلاحیه های شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۵/۹۴ ، ۱۴۰۰۳۶/۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۵ و ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های مذکور می نماید .

داوطلبان حائز شرایط پس از مطالعه دقیق آیین نامه های یاد شده که متن کامل آنها به پیوست آورده شده است ، می توانند فرم­های مربوطه را پس از تکمیل در سر برگ دانشگاه مبدا و تایپ شده تا پایان وقت مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ صرفا در سامانه گلستان به آدرس http://golestan.znu.ac.ir مطابق راهنمای ثبت نام بارگذاری نمایند . لازم به ذکر است هیچ مدرکی به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد . بدیهی است ، به درخواست ­های ارسال شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود .

شرایط و ضوابط شرکت در این فراخوان به شرح زیر می باشد :

الف) دارا بودن صلاحیت­های عمومی داوطلبان

ب) دارا بودن شرایط اختصاصی داوطلبان پذیرش بدون آزمون ( مطابق آیین نامه­ ها­ی پیوست )

ج) ارسال مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان


مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد :

1 - تصویر گواهی ( پانزده درصد برتر در شش نیمسال ) تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ( فرم شماره ۱ برای دانشجویان دانشگاه زنجان و فرم شماره ۲ برای دانشجویان سایر دانشگاه ها )

2 - تصویر شناسنامه و کارت ملی

3 - واریز مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال ( چهل وپنج هزار تومان ) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان از طریق سامانه گلستان ( قابل ذکر است مبلغ مربوطه غیر قابل استرداد می باشد )

نکات قابل توجه

1 - دانشگاه در بررسی مدارک داوطلب ، دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی را مد نظر قرار داده و ضریب همترازی دانشگاه را اعمال خواهد کرد .

2 - دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته طبق آیین نامه مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند .

3 - دانشجویان دانشگاه زنجان که بیش از دو نیمسال را در سایر دانشگاه ها به صورت مهمان گذرانده باشند مانند دانشجویان سایر دانشگاه ها خواهند بود .


برای دریافت فرم های ثبت نام می توانید به سایت دانشگاه زنجان به آدرس www.znu.ac.ir بخش معاونت آموزشی مراجعه کنید .


برای دریافت اطلاعیه و رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه زنجان برای سال تحصیلی 97 - 98 کلیک کنید .


منبع : دانشگاه زنجان


منبع : تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه زنجان 97